Close

Dėl veiklos „Smalsučių“ grupėje

Dėl veiklos „Smalsučių“ grupėje

Informuoju, kad nuo 2020 m. lapkričio 5 d. Panevėžio lopšelio-darželio „Žvaigždutė“ „Smalsučių“ ikimokyklinio ugdymo grupėje (12 vaikų) stabdoma veikla dėl tiesioginio kontakto su darbuotoju, kuriam nustatytas COVID-19 susirgimas. Šios grupės ugdytiniams ugdymas teikiamas nuotoliniu būdu.

Vaikų tėvams pagal pateiktą sąrašą bus išduodami nedarbingumo pažymėjimai vaikų priežiūrai.

Būkite visi sveiki ir atsakingi- dėvėkite veido apsaugines kaukes, saugokite save ir dirbančius įstaigoje.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui, laikinai vykdanti direktoriaus funkcijas Laimutė Petrauskienė

Keisti šrifto dydį
Keisti būseną: