Darbuotojai

Eil.

Nr.

Pedagogo vardas, pavardė Pareigos Išsilavinimas Kvalifikacinė kategorija
1. Jurgita Ablėnė Direktorė Aukštasis Mok. metodininkė
2. Laimutė Petrauskienė Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Aukštasis Vyr. mokytoja
3. Kristina Jankuvienė Meninio ugdymo pedagogė

 

Aukštasis Mokytoja
4. Kristina Šulskytė Logopedė, spec. pedagogė Aukštasis Logopedė metodininkė
5. Dilmantė Ratkevičienė

 

Logopedė Aukštasis Vyr. logopedė
6. Audronija Čiūrienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Aukštasis Mok. metodininkė
7. Ingrida Kanapeckienė Priešmokyklinio ugdymo mokytoja Aukštasis Mokytoja
8. Ramunė Šantarienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Aukštasis Vyr. mokytoja
9. Eugenija Lupeikienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Aukštesnysis Vyr. mokytoja
10. Vitalija Vinkelienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Aukštesnysis Vyr. mokytoja
11. Dalia Pipirienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Aukštesnysis Vyr. mokytoja
12. Edita Brazauskienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Aukštasis Mok. metodininkė
13. Danutė Kazlauskaitė Ikimokyklinio/priešmokyklinio ugdymo mokytoja Aukštasis Vyr. mokytoja
14. Vaida Čemerienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Aukštasis Mok. metodininkė
15. Renata Rudžionienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Aukštasis Vyr. mokytoja
16. Jolanta Povilaitienė Ikimokyklinio/priešmokyklinio ugdymo mokytoja Aukštasis Vyr. mokytoja
17. Zita Nevierienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Aukštasis Vyr. mokytoja
18. Vilma Lydekienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Aukštasis Mok. metodininkė
19. Sandra Nosevičienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Aukštasis Mokytoja
20. Ina Žostautienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Aukštasis Mok. metodininkė
21. Ina Dolgovaitė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Aukštasis Mokytoja
22. Vitalija Janušonienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Aukštasis Mok. metodininkė
23. Daiva Šlekienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Aukštesnysis Vyr. mokytoja
24. Lina Vaišvidienė Priešmokyklinio ugdymo mokytoja Aukštasis Mokytoja
25. Alma Šapnagytė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Aukštasis Vyr. mokytoja
26. Zenė Somienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Aukštesnysis Nesuteikta
27. Ona Filatova Ikimokyklinio/priešmokyklinio ugdymo mokytoja Aukštesnysis Vyr. mokytoja
28. Aušra Mikalauskienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Aukštasis Mok. metodininkė