Close

Veikla

Atlyginimas už vaikų maitinimą

https://www.zvaigzdynelis.lt/wp-content/uploads/2020/02/Atlyginimo-už-vaikų-ugdomų-pagal-ikimokyklinio-ir-priešmokyklinio-ugdymo-programas-maitinimą-nustatymo-tvarkos-aprašas.pdf

Metinė vadovo ataskaita

https://www.zvaigzdynelis.lt/2020-m.-vadovo-metine-ataskaita-bendruomenei.docx https://www.zvaigzdynelis.lt/2019-m.-vadovo-metinė-veiklos-ataskaita.pdf

Nuostatai

https://www.zvaigzdynelis.lt/wp-content/uploads/2020/02/Lopšelio-darželio-Žvaigždutė-nuostatai-1.pdf

Keisti šrifto dydį
Keisti būseną: